Što je digitizer ili LCD digitizer?

Što je digitizer? - Forcebook.hr

Korisnike pametnih telefona zbunjuje kada se govori o zamjeni dijela pod nazivom digitizer ili LCD digitizer. Koja je točno razlika između digitizer ili LCD digitizer? Za početak, nije LCD! Može se reći da LCD (engl. Liquid Crystal Display) predstavlja super tanak i lomljiv monitor koji predstavlja izvor slike prikazan na telefonu. Prema definiciji, digitizer jest uređaj koji pretvara analogne signale u digitalne. U slučaju pametnih telefona, digitizer je zapravo komad stakla koji se drži zajedno sa LCD ekranom ili kako ga ponekad nazivaju LCD digitizer.

Pretvara akcije (na primjer stisni i povuci na ekranu) u digitalni signal koje pametni telefon razumije. Podaci sa digitizera prenose se u digitalni signal kroz fleksibilnu žicu digitizera, koja bi trebala biti uključena u slučaju zamjene LCD digitizera. Teško je sačuvati integritet fleksibilne žice kada se izvršava zamjena digitizera. Cijeli skup LCD-a, može se podijeliti na 3 veće komponente: 1. Digitizer (prednje staklo), 2. Fleksibilna žica digitizera (spojena na staklo), 3. LCD display. Sve tri komponente mogu se nabaviti zasebno ili u kompletu.

Kako znati kada zamjeniti digitizer ili LCD ekran? Ako je oštećen digitizer (primjerice puknuti ekran ili velika količina ogrebotina) a ekran radi kao da nije oštećen, u većini slučajeva se mogu izbjeći zamjene digitizera. U slučaju da je digitizer oštećen i automatski s time ne prikazuje se slika na ekranu, znači da je tanki i krhki LCD ekran uništen i potrebno je zamijeniti cijeli skup LCD-a. Kada se govori o mogućnosti zamjene digitizera dok je LCD ekran u funkciji, važno je znati da ako dođe do situacije popravka, kod nekih telefona zamjena je veoma zahtjevna! Neki proizvođači pametnih telefona razmatraju kako bi digitizer bio stopljen zajedno sa LCD jedinicom. Ovo znači da dva odvojena dijela postaju jedan i neće se razdvajati bez prethodnog savjetovanja. Takve cjeline rade strojevi, strojevi ih spajaju i najbolje ih je razdvojiti strojem! Problem je što su takvi strojevi veoma skupi.

Raščlanjivanje pojmova pomaže pri razumijevanju različitih komponenti ovih kompleksnih pametnih telefona koji se svakodnevno upotrebljavaju, a korisno ih je znati u slučaju da se nađete u situaciji gdje je servisiranje telefona neizbježno.

Objavljeno u Novosti.